No trials no credit cards just chatsites for free - Pagdating ng amerikano sa pilipinas

by  |  16-May-2020 07:49

Pinalaganap ang paggamit ng mga tren, tranvia, kotse at bus.Noong 1917, ang Manila-Dagupan Railway na pagmamay-ari ng mga Ingles ay binili ng pamahalaang Amerikano. na kilala ngayon bilang Philippine National Railways (PNR).Bagamat may simple nang paraan ng paglalakbay noong panahon ng mga Espanyol, lalo pa itong dumami, naging mabilis at sopistikado sa panahon ng mga Amerikano. Sa pagdating ng mga Amerikano, maraming mga daan at tulay ang nilikha upang mapag-ugnay ang mga bayan, lalawigan at pulo ng bansa.

Bagamat mahal ang pasahe rito, ito ang naging pinakamainam at pinakamabilis na pampublikong transportasyon noong panahong iyon.

Lumaganap din ang paggamit ng mga trak at motorsiklo sa paglalakbay.

Sinundan naman ito ng pagtatag ng Iloilo-Negros Air Express Co. Sinasabing ang dalawang kompanyang ito ang naging Philippine Airlines matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Ang paglapag naman ng mula California, USA hanggang Pilipinas.

Sa kabuuan, tinatayang aabot sa 1,395 kilometrong riles ng tren ang naitayo ng mga Amerikano sa ilalim ng kanilang pamamahala.

Community Discussion