Ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas

by  |  17-Oct-2019 22:13

May dispute ang China sa Japan, matapos “inasyunalisa” ng Japan ang mga islang Diaoyu noong 2012.

May dispute din ang China sa Pilipinas sa Spratlys.

(Kalaunan, ang “ Hindi itinatanggi ng mga gobyerno ng US at Pilipinas na isa sa pangunahing mga katangian ng Enhanced Defense Cooperation Agreement ang walang-taning na pagbabase ng mga tropang militar ng Kano sa mga base at pasilidad ng militar ng Pilipinas.

ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-44ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-42ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-47

Malinaw, kahit sa mga pahayag ng dating US State Sec.

Clinton, na pangunahing pakay ng US sa Asya-Paspiko ang pagpoprotekta sa South China Sea kung saan dumadaan ang 55 porsiyento ng lahat ng trade vessels sa buong mundo.

Nasa ikawalong round na ang negosasyon sa pagitan ng mga kinatawan ng administrasyong Aquino ng Pilipinas at Obama ng US para maplantsa ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng dalawang bansa, sa pagkakasulat nito.

Hanggang ngayon, batayang mga prinsipyo lamang nito ang naisasapubliko.

Wala pa ito sa labas-masok na mga tropang Kano tuwing may ehersisyong militar (Balikatan) o tuwing may humanitarian missions daw ang mga tropang ito sa mga lugar na nasalanta raw ng kalamidad.

Community Discussion